Curs; Hi ha oportunitats per a emprenedors en el medi rural?


L’objectiu del curs  es donar a conèixer les oportunitats que ofereix el medi rural per a persones que, conscients de la importància de la conservació de la biodiversitat, siguen capaços de veure en això idees creatives emprenedores.
Inscripció Curs UJI

Curs UJI-Fundació Caixa Castelló

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>